53437722278065215012.jpgHramul "Sfantului Ioan Scararu"Preot paroh: Alexandru Iulian Titorencu Adresa: Requena, Spania Numar de telefon: +34698777441 Adresa de email: parohia.requena@yahoo.es

joi, 27 decembrie 2012

SFANTA TAINA A MASLULUI Postul „Nasterii Mantuitorului nostru Iisus Hristos” în parohia noastră s-a săvârşit Taina Sfântului Maslu. Alături de părintele paroh Daniel Cucul la această Sfântă Taină au luat parte parintele protopop Cristian Suciu din parohia Talavera de le Reina, parintele Alexandru Iulian Titorencu din parohia Requena, parintele Florin Petrut din parohia Almeria, parintele Gheorghe Cristian Cucul din parohia Manzanares, parintele Pop Vasile din parohia Torrent, parintele Ioan Mihai din Tomelloso si parintele Gheorghe Cucul din parohia Zorile Romania.

marți, 25 decembrie 2012

Pastorala Praznicul Nasterii Domnului 2012


† TIMOTEI
Prin harul lui Dumnezeu, Episcop al Spaniei şi Portugaliei
Cuvânt pastoral la Naşterea Domnului 2012
Hristos – Stăpânul Cel Bun
Către tot clerul şi poporul dreptslăvitor din Episcopia Spaniei şi Portugaliei
Har, milă şi pace de la Hristos Domnul nostru, iar de la noi părinteşti binecuvântări!
„Noi, în seara de Crăciun/ Lăudăm pe Cel Preabun/ Bun eşti, Doamne, bun;
Colindăm colind duios,/ Domnului Iisus Hristos/ Bun eşti, Doamne, bun”.
(Bucuria Crăciunului. Carte de colinde româneşti, Ed. Agapis, Bucureşti, 2006, p. 51).

vineri, 14 decembrie 2012

Liturghie arhierească la Requena
Credincioșii din Parohia ortodoxă română „Sfântul Ioan Scărarul” din Requena, Spania, au avut bucuria de a-l primi duminică, 9 decembrie, în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei. Preasfinția Sa a fost întâmpinat de tinerii și copiii de la Școala Parohială, îmbrăcați în straie populare românești.
Prezența Preasfinției Sale a adunat mulțime de credincioși din oraș și împrejurimi, care au participat la Sfânta Liturghie și s-au îmbogățit duhovnicește din cuvântul ierarhului, care le-a explicat adânc scopul urcușului duhovicesc, având ca mijloace de temelie Taina Spovedaniei și Taina Euharistiei, precum și roulul faptelor bune.
Prin strădania credincioșilor, în decursul acestui an biserica parohială a fost amenajată într-un fost spațiu comercial, a fost înfrumusețată cu noi icoane prăznicare, pictate pe lemn, un baldachin grecesc pentru Maica Domnului, cristelniță, prapuri, broderii și alte lucruri necesare în cultul bisericesc și activitatea parohială.

Pentru toată grija lor față de biserică și strădania cu care și-au împodobit spațiul lor de rugăciune, în frunte cu păstorul lor, Episcopul Timotei i-a acordat părintelui paroh rangul de sachelar.
De asemenea, în întâmpinarea nevoior școlii parohiale, ce își desfășoară cursurile de aproximativ un an, sub îndrumarea doamnei preotese Georgiana Titorencu, și spre bucuria copiilor, Preasfinția Sa a îmbogățit biblioteca parohială cu noi manuale suport pentru orele de religie.

vineri, 7 decembrie 2012

Colind...

Despre sfinți și sfințenieDespre sfinți și sfințenie  Pentru mulți dintre credincioșii zilelor noastre, sfințenia rămâne a fi o calitate rezervată exclusiv personajelor din Pateric, făcătorilor de minuni, mucenicilor și altor oameni cu merite excepționale față de Hristos.
Această stare nu este atât de intangibilă pe cât s-ar părea, pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune: “Sfințenia vine din dragoste. Toţi cei ce cred şi iubesc cu adevărat sunt sfinţi.” Astfel, fiecare creștin care înțelege și trăiește dragostea Evanghelică, devine automat “candidat” la sfințenie.

joi, 8 noiembrie 2012

Sfîntul Ierarh Nectarie de Eghina, Episcopul Pentapolei, canonizat în anul 1961 (9 noiembrie)Sfantul Ierarh Nectarie de EghinaAcest sfînt, unul dintre cei mai noi sfinţi canonizaţi de Biserica Greciei în acest secol, s-a născut în anul 1846, în Selivria Traciei, din Părinţi săraci, dar foarte evlavioşi. Din botez a primit numele de Anastasie, bucurîndu-se din pruncie de o aleasă educaţie creştinească. După primii ani de şcoală, Anastasie este trimis să înveţe carte la Constantinopol, unde studiază teologia şi scrierile Sfinţilor Părinţi. Aici sufletul său începe să-L descopere pe Hristos în inima sa prin rugăciune, prin citirea cărţilor sfinte şi prin cugetarea la cele dumnezeieşti.

sâmbătă, 13 octombrie 2012

Viaţa Cuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Iaşi (14 octombrie)

Cuvioasa Parascheva de la IasiAceastă cu adevărat mare şi vestită între femei, Cuvioasa şi pururea pomenita Parascheva s-a născut într-un sat al Traciei, numit şi din vechime şi acum Epivata. Părinţii fericitei erau de neam bun şi măriţi, înavuţiţi cu multe averi; mai mult însă îi mărea şi îi îmbogăţea dreapta credinţă în Dumnezeu şi vrednicia de a se numi creştini. Aceştia dar, aducînd la lumină pe Cuvioasa, întîi au renăscut-o prin scăldătoarea cea dumnezeiască a Botezului, apoi, înaintînd pe cale, o învăţară toată îmbunătăţirea şi aşezarea cea după Dumnezeu.

DUMINCA A XXI –A DUPǍ RUSALII PILDA SEMǍNǍTORULUI SAU DESPRE PUŢINA NOASTRǍ RODIRE DUHOVNICEASCǍDreptmăritori creştini,

Parabola din evanghelia de astăzi ne prezintă pe Semănătorul, ieşit să-Şi semene ,,sămânţa” Sa. Şi au fost călcate în picioare, iar păsările cerului venind le-au mâncat. Alte seminţe au căzut pe loc pietros şi, pentru că nu au putut face rădăcini adânci, venind soarele şi 
arşiţa, s-au uscat. O altă parte din seminţe a căzut între spini şi, crescând şi aceia odată cu ele, le-au înăbuşit. În fine, abia ultima parte a seminţelor a căzut în pământ bun, aducând rod: unele 100, altele 60, iar altele 30(Mt. 13, 8).

sâmbătă, 6 octombrie 2012

Predică la Duminica a XX-a după Rusalii( Despre mila lui Dumnezeu )

Şi văzînd-o Domnul, I S-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu mai plînge! (Luca 7, 13)
Iubiţi credincioşi,
Nici femeia cea văduvă din cetatea Nain, nici altcineva din cei mulţi care duceau la mormînt pe fiul ei, nu au rugat pe Mîntuitorul să facă acea preaslăvită minune, de a învia pe fiul văduvei şi a-l da mamei sale. Ci Însuşi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, văzînd-o plîngînd, I s-a făcut milă de ea, după cum spune dumnezeiasca Evanghelie de azi: Şi văzînd-o Domnul, I s-a făcut milă de ea (Luca 7, 13). Mila lui Dumnezeu este una din însuşirile înţelepciunii lui Dumnezeu (Iacob 3, 17).
Toate însuşirile lui Dumnezeu, le are dumnezeirea din fire şi nu le-a luat din altă parte (Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, cartea I-a, C. 14, p. 51). Ca şi celelalte însuşiri ale lui Dumnezeu, mila Lui nu are margini. De aceea şi Duhul Sfînt ne încredinţează, zicînd: Că mai mare decît cerul, este mila Ta (Psalm 107, 4; I Paralipomena 16, 34; II Paralipomena 5, 13; 20, 21).

În căutarea butonului fermecat


A venit la noi cu sesiuni de exorcisme părintele N. A mai fost cu vreo zece ani în urmă, şi în biserică nu era posibil să te mişti de la mulţimea adunată. De parcă într-un orăşel provincial ar fi ajuns circul „Du soleil”. Oamenii nu puteau fi opriţi de la participarea de la acest  „show bisericesc”.  Nu aş vrea să mă opresc la însăşi necisitatea acestora, dar mai mult la atârnarea oamenilor faţă de asemenea evenimente.  O căldură şi zăpuşeală insuportabilă, strigăte, vaiete, plânsul copiilor şi leşinarea adulţilor... Când am încercat să-mi expun părerea despre faptul care e rostul acestor „sesiuni”
şi mai ales despre ajutorul lor mi s-a reproşat „Păi cum părinte, d

vineri, 5 octombrie 2012

Viaţa şi pătimirea Sfîntului Apostol Toma (6 octombrie)

Sfantul Apostol TomaSfîntul Apostol Toma, care se numeşte Geamăn, era din Paneada, cetatea Galileii. Iar cînd Domnul nostru Iisus Hristos era pe pămînt cu oamenii şi umbla prin cetăţi şi sate învăţînd popoarele şi tămăduind toate suferinţele, atunci Toma, auzind propovăduirea Lui şi văzîndu-I minunile, s-a apropiat de El cu osîrdie şi umbla după El, nesăturîndu-se de cuvintele cele dulci şi de vederea preasfintei Sale feţe. Şi astfel s-a învrednicit a fi rînduit în ceata celor doisprezece apostoli, cu care a urmat Domnului pînă la mîntuitoarele Lui patimi. Iar după înviere, Sfîntul Toma, prin necredinţa sa, a sporit mai mult credinţa în Biserica lui Hristos. Căci atunci cînd ceilalţi ucenici ziceau: "Am văzut pe Domnul", el nu voia să creadă, pînă ce singur nu a putut să-L vadă şi să-I pipăie rănile. Şi după opt zile, fiind ucenicii adunaţi şi Toma fiind împreună cu dînşii, arătîndu-se Domnul, i-a zis: "Adu-ţi degetul tău şi vezi mîinile Mele şi adu mîna ta şi o pune pe coasta Mea şi nu fi necredincios, ci credincios". Toma, văzînd şi pipăind coasta cea de viaţă dătătoare a lui Hristos, a zis: "Cu adevărat eşti Domnul meu şi Dumnezeul meu". În acest chip s-a propovăduit învierea Domnului cu mai multă tărie, căci Mîntuitorul nu cu nălucire, nici cu alt trup, ci cu acelaşi trup cu care a pătimit pentru mîntuirea noastră, a înviat cu adevărat şi S-a arătat ucenicilor.

joi, 4 octombrie 2012

Ştefan Lechea, omul care a trăit ca un sihastru


Foto: Silvia VrânceanuO întâmplare stranie, petrecută prin anii '90, mi-a scos în cale un om în taina căruia aş fi vrut să osârduiesc mai mult: Ştefan Lechea. Un intelectual autodidact, care a vieţuit ca un sihastru în munţii Vrancei. O legendă vie, cu profil eminescian în dimineaţa vieţii şi cu figură de ascet la asfinţitul ei. Un trăitor ce şi-a dispreţuit "carnea ca să-şi mântuie sufletul". Un neînţeles, admirat şi urât, deopotrivă. Un trăitor a cărui "mamă a fost credinţa şi vatra" şi care niciodată nu a privit răsăritul şi nu a citit din Eminescu fără să plângă. Ştefan Lechea a plecat la Domnul în iarna acestui an, în urma lui rămânând multe neînţelesuri şi sarea de pe obrajii puţinilor prieteni.

luni, 1 octombrie 2012

Acatistul Sfantului Acoperamant al Maicii Domnului...

Cuvînt la Acoperămîntul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu(1 octombrie)

În vremurile cumplite cele mai de pe urmă, cînd s-au înmulţit păcatele noastre, s-au înmulţit şi primejdiile asupra noastră, încît s-au împlinit cuvintele Sfîntului Pavel, care zicea: "Primejdii de la tîlhari, primejdii de la rudenii, primejdii de la neamuri, primejdii în cetăţi, primejdii în pustiuri, primejdii pe mare, primejdii între fraţii cei mincinoşi" (2 Cor. XI, 26). Cînd cuvintele Domnului s-au împlinit: "Că se va scula neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri",

duminică, 23 septembrie 2012

Cuvînt la zămislirea cinstitului şi slăvitului Prooroc,Inaintemergatorul si Botezatorul Domnului, Ioan (23 septembrie)


Zamislirea cinstitului si slavitului Prooroc, Inaintemergatorul si Botezatorul Domnului, Ioan


 

    Zămislirea mîntuirii noastre apropiindu-se, s-a zămislit Sfîntul Ioan, Înainte Mergătorul, cu mărire şi cu minune. Multe mame zămislesc fii, dar puţine sînt acelea pe a căror zămislire ar mări-o şi ar prăznui Biserica lui Dumnezeu. Numai trei mame au fost de ale căror zămisliri în pîntece s-a minunat lumea; acestea au fost Sfînta şi dreapta Ana, Sfînta Elisabeta şi Prea Sfînta, Preacurata Fecioara Maria. Dreapta Ana a zămislit pe Născătoarea de Dumnezeu; Elisabeta, pe Mergătorul înainte; iar Fecioara Maria, pe Hristos, Mîn-tuitorul nostru.

Capul Sfântului Ioan Botezătorul, cinstit de musulmani

PDF Imprimare
Dintre toți sfinții întâlniți în calendarul creștin ortodox, Sfântului Ioan Botezatorul îi sunt închinate cele mai multe zile de prăznuire: Nașterea (24 iunie/7 iulie), Tăierea capului (29 august/11 septembrie) și Soborul Sfântului Ioan Botezătorul (7/20 ianuarie), Întâia și A doua aflare a capului, A treia aflare a capului, precum și Zămislirea. Acest fapt subliniza, pe de o parte, cinstirea pe care Dumnezeu a dăruit-o Sfântului Ioan, Botezătorul Domnului, dar și puterea de har pe care "cel mai mare om născut din femeie" o are în ajutorul credincioșilor.

sâmbătă, 15 septembrie 2012

Despre pocăinţă şi rugăciune..Păstorii duc des oile acolo unde văd că iarba e mai mare şi nu le mută până ce oile nu pasc toată iarba. Voi face şi eu ca şi păstorii. Iată, azi e a patra zi de când pasc turma aceasta pe imaşul pocăinţei şi nici astăzi nu mă pregătesc să-mi duc în altă parte turma. Mai văd încă belşug de iarbă pe imaş şi multă desfătare şi folos. Frunzişul copacilor – acoperiş şi 
odihnă oilor în nămiaza zilei – nu le dă o umbră atât de plăcută şi de folositoare şi nu le face odihna atât de dulce, cât de întăritoare şi de odihnitoare este citirea dumnezeieştilor Scripturi pentru sufletele cuprinse de tristeţe.

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci(Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos)
Marcu 8, 34-38; 9, 1
"Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde, iar cine îşi va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela o va mântui. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos,

Rolul Sfintei Cruci în viaţa credincioşilor


Pr. Ioan Ioanicescu


"Vorbirea despre Cruce, spune Sfântul Apostol Pavel, pentru cei pieritori este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu" (Corinteni 1, 18). Prezenţa sfinţitoare a crucii în viaţa noastră aduce cu sine binecuvântarea Stăpânului care de bunăvoie S-a lăsat răstignit pe lemnul ei pentru ca pe noi să ne ridice în locul de unde, prin lemnul pomului oprit, am fost odinioară alungaţi.

Puterea rugaciunii....


vineri, 14 septembrie 2012

Sfîntul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş
Sfantul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos, Mitropolitul Timisoarei


Mitropolitul Timişoarei († 1656)
(15 septembrie)


Acatistul Sfantului Iosif Cel Nou de la Partos


Acest ierarh sfînt şi purtător de Dumnezeu, Iosif cel Nou de la Partoş, s-a născut pe la anul 1568, în oraşul Raguza Dalmaţiei, dintr-o familie de creştini valahi. Din botez se numea Iacob. Rămî-nînd orfan de mic, mama sa i-a dat o creştere aleasă, iar la vîrsta de 12 ani a fost trimis la Ohrida să înveţe carte.
Cînd avea 15 ani, tînărul Iacob este chemat de Hristos la sfînta nevoinţă călugărească, în Mănăstirea Maicii Domnului din localitate.

sâmbătă, 18 august 2012

Predică la Duminica a XI-a după Rusalii ( Despre datoria de a ierta celor ce ne greşesc )
Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat.
Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine?
(Matei 18, 32-33)
Iubiţi credincioşi,
Sfînta şi dumnezeiasca Evanghelie de azi ne arată datoria de a ierta pe cei ce ne greşesc. Domnul nostru Iisus Hristos, ne învaţă că toată Legea şi proorocii, se reazemă pe două porunci, adică să iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru (Matei 22, 37-40). Mila este una din faptele bune care izvorăşte din dragoste, după mărturia Sfîntului Apostol Pavel, care zice: Dragostea se milostiveşte (I Corinteni 13, 4). Cine nu are milă de fratele său este semn că acela nu are dragoste şi petrece în întunericul urii de fraţi (I Ioan 2, 9-11; 4, 20).

miercuri, 15 august 2012

Sfanta Taina a Maslului...


Taina Sfântului Maslu se savârseste în Biserica Ortodoxa pentru vindecarea bolnavilor. Ea se întemeiaza pe învatatura Sf. Apostol Iacov care spune:
“Este cineva în suferinta ? Sa se roage... Este cineva bolnav între voi ? Sa cheme preotii Bisericii si sa se roage pentru el ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Si rugaciunea credintei va mântui pe cel bolnav si, de va fi facut pacate, se vor ierta lui”. (Iacob 5, 13-15)

Iata cum Bunul Dumnezeu a randuit ca si in parohia ortodoxa din Requena, in data de 11.08.2012, in postul Adormirii Maicii Domnului, sa se savarseasca Sfanta Taina a Maslului.

marți, 14 august 2012

Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria(15 august)
După săvîrşirea tuturor tainelor mîntuirii noastre şi după Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri, Preacurata şi Preabinecuvîntata Fecioară Maria, Maica Lui şi Mijlocitoarea mîntuirii noastre, vieţuia în Biserica creştină, care începuse a-şi răspîndi numele prin toată lumea, veselindu-se pentru slava Fiului şi Dumnezeului său. Căci, prin împlinirea cuvintelor sale, ceea ce se vedea încă din zilele vieţii sale avea să fie fericită de toate neamurile; pentru că Iisus Hristos fiind slăvit pretutindeni, era fericită şi Preacurata Maica lui Dumnezeu pe pămîntul celor vii. Şi s-a apropiat de preacinstita şi preaslăvita ei adormire, fiind plină de zile;

luni, 13 august 2012

Toata viata noastra....

...Lui Hristos Dumnezeu sa o dam...asa zicem la fiecare Sfanta Liturghie dar oare asa este?Oare intreaga noastra fiinta io dam lui Dumnezeu?Viata noastra io dedicam Lui?Il lasam noi pe Dumnezeu sa ne arate Voia Sa?Parintele Paisie zicea:"ce avem in inima nu suntem obligati sa avem si pe buze,dar ce avem pe buze suntem obligati sa avem si in inima".Cum ne purtam noi crucea ca si crestini in fiecare zi?Multumim oare lui Dumnezeu pentru toate?Atat pentru cele bune cat si pentru cele rele?
Spunea un parinte ca daca ne este greu sa renuntam la micile noastre "placeri",cat de greu ne va fi sa ne lepadam de sine si sa urmam Domnului?Ce inseamna sa-i dam viata noastra lui Hristos?Tot ceea ce facem sa facem pentru Dumnezeu.Zilnic sa ne trezim multumind Domnului pentru ca inca vedem lumina zilei..altii nu o pot vedea,sa ne rugam,sa lucram pentru Dumnezeu si nu doar pentru ca primim un salariu,sa muncim cu drag la locul de munca,sa aratam si celorlalti cum lucreaza Dumnezeu in viata noastra.Sa nu fim crestini doar la biserica si acasa ci si in societate,la locul de munca,pe strada,cu vecinii,oriunde...Noi ca femei si ca mame daca avem copilasi sa facem Voia Lui si sa ne purtam ca niste mame crestine.Cunosc femei care vin saptamanal la sf Liturghie,se spovedesc,tin post,se impartasesc,dar folosesc metode contraceptive.Si ma intreb:Unde Il lasam noi pe Dumnezeu?Oara viata noastra mai este toata pentru Hristos?Sau e doar pe buzele noastre?Cum ne purtam noi Crucea daca refuzam sa o primim?Sau fugim de greutatea ei?Facem ca si acel crestin din istorioara care incerca sa-si taie din cruce caci i se parea mai lunga si apoi trecand peste o prapastie ceilalti au reusit sa treaca,dar el avand o cruce mai scurta nu a putut.Sa ne ajute Dumnezeu sa punem inceput bun mantuirii noastre!

Sursa:http://traindvesnicia.blogspot.com.es

Folosul postuluiMulţi creştini, nedând o prea mare importanţă postului, îl ţin fără tragere de inimă sau nu îl ţin deloc. Şi totuşi, trebuie să primim postul cu bucurie, nu cu frică şi părere de rău, căci nu este înfricoşător pentru noi, ci pentru diavoli. În cazul demonizaţilor, mult poate face postul, mai ales când este însoţit de sora sa bună, care este rugăciunea. De aceea, Hristos a spus: Acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post (Mat. 17, 21).
Aşadar, dat fiind faptul că postul îi alungă departe pe vrăşmaşii mântuirii noastre, trebuie să îl iubim, nu să ne temem de el. Trebuie mai degrabă să ne temem de mâncarea multă, mai ales atunci când este însoţită de beţie, pentru că ea ne supune patimilor, în vreme ce postul, dimpotrivă, ne scapă de patimi şi ne dăruieşte libertatea duhovnicească.

ADUCEREA CINSTITELOR MOAŞTE ALE CUVIOSULUI MAXIM MĂRTURISITORUL(13 august)
Sfântul Maxim Mărturisitorul a trăit pe vremea răucredincio-şului împărat Constans, nepotul lui Iraclie, şi era filosof desăvârşit. Impodobindu-se cu înţelepciunea, şi lăsând toate avuţiile sale fratelui său, s-a făcut monah. Iar văzând cum creştea eresul monoteliţilor -adică al celor ce mărturisesc o singură voie în Domnul nostru Iisus Hristos -, s-a aprins de dumnezeiască râvnă şi s-a dus la Roma, unde a înduplecat pe Sfântul Martin papa, ca să adune un Sinod local şi să-i anatematizeze pe cei ce cugetau acel eres, împreună cu începătorul lui. Şi a alcătuit Sfântul Maxim şi cărţi împotriva acelui eres.
Impăratul, fiind înştiinţat de aceasta, a trimis ca să-l aducă în cetatea Constantinopolului şi l-a pus înaintea judecăţii sale. Iar sfântul a ruşinat pe ereticii care se adunaseră acolo, biruindu-i pe toţi cu cuvântul adevărului. După aceasta a fost izgonit în Tracia, tăindu-i-se mâna dreaptă şi limba. De acolo, împreună cu doi ucenici ai săi, a fost trimis în părţile Laziei, însă şi acolo, cu Duhul lui Dumnezeu, mărturisea şi scria; fiindcă se spune că după tăierea limbii i s-a făcut, cu minune dumnezeiască, limba la loc, şi a vorbit curat cât a trăit.
După acea chinuire fără omenie, l-au trimis în surghiun, fără purtare de grijă. Apoi multe nevoi şi necazuri răbdând pe cale Cuviosul Maxim, a fost dus într-o ţară a sciţilor, unde a mai petrecut trei luni încuiat într-o temniţă. Şi venindu-i vremea şi ceasul cel dorit, cu veselie şi-a dat sufletul său în mâinile lui Hristos Dumnezeu (Viaţa Cuviosului Maxim Mărturisitorul se găseşte la 21 ianuarie, în care zi se cinsteşte moartea lui. Iar în această zi, 13 august, săvârşim pomenirea aducerii moaştelor lui, după cum este arătat în Mineiul cel mare, din stihurile cele puse la dânsul; însă în ce vreme, în zilele cărui împărat şi cum s-au adus, n-am aflat). 

duminică, 12 august 2012

Binecuvântare pentru ortodocşii români din străinătate
Binecuvântare pentru ortodocşii români din străinătate

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Duminica românilor migranţi, 19 august 2012:

Această duminică dedicată românilor migranţi reprezintă un nou prilej de a adresa cuvânt de întărire duhovnicească tuturor credincioşilor ortodocşi români aflaţi departe de ţară.

Biserica Mamă, prin slujitorii ei, se îngrijeşte atent de fiii ei duhovniceşti din afara graniţelor ţării şi se roagă la fiecare sfântă slujbă pentrubinecredinciosul popor român de pretutindeni, dorind astfel, ca fiecare credincios român, oriunde s-ar afla, să aibă parte de bucurie şi împlinire sufletească, să îşi păstreze credinţa ortodoxă şi să arate iubire față de Biserică şi neam.

Este o mare binecuvântare faptul că în parohiile româneşti înfiinţate în străinătate, din ce în ce mai numeroase, se realizează multe activităţi pastoral-misionare şi cultural-educaţionale. Pe lângă acestea, se desfăşoară proiecte cu caracter social-filantropic, astfel încât românii din străinătate aflaţi în dificultate pot găsi un sprijin în Biserică. Este binecunoscut faptul că Sfântul Sinod al Bisericii noastre a declarat anul 2012 - An omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor – iniţiativă care încurajează ajutorarea oamenilor în suferinţă şi în dificultate.

În acest sens, îndemnăm pe toţi românii ortodocşi din diaspora să cultive întrajutorarea şi respectul reciproc, să promoveze unitatea familiei şi conlucrarea fraternă cu toţi oamenii, indiferent de etnie şi stare socială, să ajute şi pe cei săraci, bătrâni şi bolnavi pe care i-au cunoscut în România, să ajute parohiile care zidesc biserici şi să contribuie la construirea Catedralei Mântuirii Neamului. La acestea, adăugăm cuvintele Sfântului Apostol Pavel care spune: „Dojeniţi pe cei fără de rânduială, îmbărbătaţi pe cei slabi la suflet, sprijiniţi pe cei neputincioşi, fiţi îndelung răbdători faţă de toţi. Luaţi seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele bune unul faţă de altul şi faţă de toţi. Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi. ” (I Tes V, 14-18).

Deodată cu aceste îndemnuri părinteşti şi frăţeşti, ne rugăm milostivului Dumnezeu să vă dăruiască pace şi sănătate, bucurie şi mântuire, să vă ocrotească de tot răul şi să vă întărească în tot lucrul bun, spre bucuria Bisericii noastre şi a poporului român de pretutindeni!

Cu preţuire, binecuvântare şi dragoste în Hristos Domnul,


† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Român
e

Pentru Maica Domnului

"Nu as vrea sa fiu inger ca sa vorbesc despre Maica Domnului.
Vreau să vorbesc ca om slab, să pot simţi adevărat dragostea şi mila Maicii Domnului.
Maica Domnului se simte, cred, mai bine printre oameni necăjiţi, slabi şi prigoniţi în orice fel, decât s-ar simţi înconjurată de îngeri. Maica Domnului jertfeşte mereu, suferă mereu şi cred că se luptă chiar şi cu dreptatea divină apărând pe neputincioşii care o cer în ajutor. Iubeşte peste închipuire de mult şi fără de alegere şi pe cei ce sunt răi şi chiar şi pe cei nepăsători.

Cine de fapt e mai incorrect?

Nu-mi aduc aminte exact cum am trecut prima oară pragul bisericii, în încercarea mea de a-mi construi o nouă viaţă - una alături de Dumnezeu. Dar şi acum ţin minte că orice pas era făcut cu neîncredere - nu stau la locul potrivit, nu fac ceea ce ar trebui.
Cu timpul şi cu ajutorul celora, care m-au ajutat şi susţinut în tot acest răstimp, am căpatat careva cunoştinţe şi puţină încredere în comportamentul meu din biserică. Dar din păcate nu doar atât....
La doar câţiva ani de la „îmbisericirea" mea am observat că am început să dau dovadă şi de judecată şi încredere în propria superioaritate, dar oare cu ce drept şi de fapt fără nici un temei.
Având duhovnicul în altă localitate, decât cea în care trăiesc, mergeam la mai multe biserici pentru Sfânta Liturghie.

Soţul nemulţumit


 
Trăia odată un om. Simplu, prin nimic deosebit, dar cu un mare neajuns – era foarte morocănos. Toată ziua îi căuta nod în papură bietei sale soţii, ba mai şi striga mereu la ea. Iată că a pregătit soţia ciorba pentru prânz şi îl cheamă la masă. El îi răspunde:
- Ia mai lasă-mă cu ciorba ta. Nu vezi că sunt ocupat!
Iar el stă la fereastră, şi priveşte pe furiş la vecinul său. Vecinul ba udă grădina, că nu prea se milostiveşte Dumnezeu cu ploaie, ba adapă şi hrăneşte animalele - nu are bietul timp să stea degeaba. După un timp îşi aminteşte omul nostru de ciorbă ..dar ca să vezi, s-a răcit între timp şi cine poate fi de vină. El din nou se răsteşte către soţia sa:

sâmbătă, 11 august 2012

PREDICA LA DUMINICA A X-A DUPA RUSALIIExistenta diavolului
Si Iisus l-a certat si demonul a iesit din el, iar copilul s-a vindecat din ceasul acela. (Matei XVII, 18)

Frati crestini,
Dureros lucru este sa aiba cineva un copil si acela sa fie bolnav de o boala fara leac. Orice ar face parintii unui astfel de copil, supararea le apasa mereu sufletul si-i face nefericiti. Orice bucurie ar avea in viata, gandul lor se duce mereu la copilul bolnav, singurul lor copil. Cate nu fac parintii ca sa-l scape?! Nu e leac de care sa auda si sa nu-l incerce. Cheltuiesc oricat de mult cu nadejdea ca copilul se va face sanatos.
Un astfel de tata nenorocit ne infatiseaza Sf. Evanghelie de astazi. Acest tata avea un singur copil care era stapanit de un duh rau. Diavolul il chinuia ingrozitor, aruncandu-l cand in foc, cand in apa. Multe mijloace o fi incercat bietul om, ca sa-si vada copilul sanatos, dar in zadar.

SFINŢII MUCENICI ANICHIT, FOTIE ŞI CEI ÎMPREUNĂ CU DÂNŞII


Sfintii Mucenici Anichit si Fotie
Fiind păgânul împărat Diocleţian în Nicomidia, cetatea Bitiniei, s-a mâniat pe creştini înaintea întregului sfat şi a pus de faţă în mijlocul cetăţii o mulţime de unelte spre muncire: săbii, cuţite, ţepi, unghii de fier, tigăi, roate, căldări şi toate cele scornite pentru muncirea cea cumplită. încă a gătit şi fiare înfricoşate, voind ca prin toate acelea să înfricoşeze pe cei numiţi cu numele lui Hristos. Şi a trimis îngroziri înfricoşate şi pe la toate marginile împărăţiei Romei, poruncind ca pretutindeni să gonească, să muncească şi să ucidă pe creştini; şi multe hule vorbea asupra Unuia născut Fiul lui Dumnezeu.